Nutri-Score

Въпроси относно системата Nutri-Score

Nutri-Score е базираща се на научни данни система за етикетиране на хранителни продукти, разположена в предната част на опаковката, която позволява на потребителите да правят информирани хранителни избори.

Системата е разработена от френски учени от екипа за Изследвания на епидемиологията на храните. Скалата Nutri-Score посочва оценка на хранителната стойност на продукта от тъмнозелено А (продукти с висока хранителна стойност, които е добре да се консумират по-често или в по-голямо количество) до червено Е (продукти, които предвид по-голямото съдържание на нежелани съставки, трябва да се консумират по-рядко или в по-малко количество).

Nutri-Score класифицира хранителните продукти от гледна точка на хранителния профил въз основа на баланса на съставките като ги обозначава с цветове:от зелено до червенои с буква от A до E. Обозначените със зелено и с буква А продукти са с висока хранителна стойност, които е добре да се консумират по-често или в по-голямо количество, докато тези, които са обозначени с червено и буква Е са с по-голямо съдържание на съставки, които трябва да се приемат ограничено в ежедневното хранене (например наситени мазнини, захар, сол), поради което трябва да се консумират по-рядко или в по-малко количество.

Nutri-Score взима под внимание както полезните съставки, така и тези, чиято консумация трябва да е ограничена като по този начин гарантира комплексна и балансирана оценка. Освен това се изчислява на базата на 100 g или 100 mlот продукта. Това означава, че размерът на порцията или теглото на продукта не влияе на оценката, което позволява директно сравнение на продуктите в категорията и между отделните категории храни.

Интерпретирането на маркировката Nutri-Score е много лесно. Обозначените в зелено (A, B) продукти са продукти с висока хранителна стойност, важни за нашето хранене, които е добре да се консумират по-често или в по-голямо количество. Обозначените с червен цвят (D, E) продукти са такива, които трябва да се консумират в по-малко количество или по-рядко, тъй като съдържат повече съставки, които следва да се консумират ограничено в ежедневното хранене като наситени мазнини, захар, сол.

Ролята на Nutri-Score е да показва стойността на продуктите в храненето и препоръчителната честота на консумирането им, а не изключване на тези продукти от хранителния режим. Благодарение на Nutri-Score храненето може да бъде по-балансирано.

В системата Nutri-Score всеки продукт получава оценка, която е изчислена чрез разработен от учени и експерти алгоритъм – т.нар. точкуване на Райнер (Rayner). При изчисленията се взима под внимание съдържанието на съставките, чиято консумация трябва да се насърчава, както и на тези, които трябва да се ограничат. Системата Nutri-Score дава от 1 до 10 точки за съставките, чиито прием трябва да се ограничи (т.е. калоричност, наситени мазнини, захари, сол) и от 0 до 5 точки за полезните съставки (т.е. белтъчини, фибри, плодове/зеленчуци/ядки).

След като се определи колко точки трябва да се дадат за отделните съставки, от сбора на точките за съставките, които трябва да се ограничават, се изважда сборът на точките за здравословните съставки. Полученият резултат е точкуването на Райнер, което на последния етап позволява хранителният продукт да бъде квалифициран от първи до пети клас стойност по системата Nutri-Score: от A до E.

Системата Nutri-Score е предназначена за етикетиране на продукти с общо хранително предназначение. Хранителните продукти, обхванати от Nutri-Score, са продукти със задължителна хранителна информация съгласно Регламент № 1169/2011.

Nutri-Score не включва хранителни продукти, които не са обект на задължителна хранителна информация (изброените в приложение V към Регламент № 1169/2011). Това са: необработени продукти като пресни плодове или зеленчуци, сурово месо, мед; зелени и други подправки, миксове от подправки, сол, трапезни подсладители,чай, кафе, оцети, дъвки, ръчно приготвени храни, доставяни директно от производител.

В системата Nutri-Score всеки продукт получава оценка, изчислена чрез разработен от учени и експерти алгоритъм. При оценката са взети предвид съставките, чието количество трябва да бъде ограничено в хранителния режим (калорийност, захар, наситени мазнини и натрий от сол), както и полезните съставки, консумирането на които трябва да се насърчава (фибри, белтъчини, плодове, зеленчуци и ядки).Тези съставки имат съответно отрицателно и положително влияние върху крайната оценка на продукта.

Продуктът получава висока оценка по скалата на Nutri-Score, когато съставът му като цяло е задоволителен Това означава, че съдържа голямо количество ценни съставки и малко количество съставки, чиято консумация трябва да се ограничава.

В хранителните продукти има витамини и минерали, от които се нуждаем и които трябва да приемаме в рамките на един балансиран хранителен режим. В Nutri-Score, при изчисляване на точковата оценка, се взема под внимание съдържанието на плодовете, зеленчуците и ядките, които са източник на тези елементи.

Въглехидратите, също както другите хранителни вещества, са необходими за правилното функциониране на организма. Приемани в количество, което съответства на нуждите на организма, те не представляват вредна съставка. Неблагоприятно влияние оказва консумацията на прекомерно количество от всяка съставка, т.е. повече, отколкото организмът има нужда. Що се отнася до въглехидратите, свръх консумацията на тази съставка е една от най-често сочените причини за заболявания, свързани с храненето, затова ограничаването на приема им е от такова значение.

В системата Nutri-Score хранителните продукти са диференцирани по отношение на съдържанието на всички съставки, вкл. на тези, които следва да се ограничават в ежедневното хранене. В изчислението, което повлиява крайната оценка, е определен прагът на съдържание на всички съставки. Върху крайната оценка по Nutri-Score до голяма степен оказва влияние високото съдържание на съставките, чието количество трябва да се ограничава, а към тях спадат въглехидратите.

Nutri-Score не изключва продукти и съставки от хранителния режим. Етикетирането с Nutri-Score посочва само, че продуктите и съставките, които са източник на въглехидрати, трябва да се консумират по-рядко или в по-малки количества.

Препоръките относно референтните стойности за хранителен прием се отнасят за приема на хранителни вещества, а не на отделни продукти. Информация за това дава обозначението РКП (референтни количества за прием на средностатистически възрастен 8400 kJ / 2000 kcal), което се намира в таблицата за хранителните стойности върху опаковката на продукта.

Nutri-Score представлява оценка на хранителната стойност на продукта. Обозначението Nutri-Score цели да показва стойността на продуктите в хранителния режим и препоръчителната честота на употребата им. Системата посочва кои хранителни продукти имат висока хранителна стойност и кои трябва да бъдат ограничавани в ежедневното хранене. Консумирането на първите трябва да се насърчава – това са продукти, които е добре да се приемат по-често или в по-голямо количество, тъй като са много важни за храненето и могат да са основа на хранителния режим. Консумирането на вторите следва да се ограничава, т.е. да се приемат в по-малки количества или по-рядко. Това обаче не означава, че тези продукти трябва да бъдат изключени от хранителния режим.Добре е да не забравяме, че в едно правилно балансирано меню присъстват продукти от всички групи.

Благодарение на тези насоки Nutri-Score позволява да се направят правилни хранителни избори, благодарение на които хранителният режим на всеки от нас може да бъде по-добре балансиран.

За потребителите опаковката трябва да е основен източник на информация за дадения хранителен продукт. Често обаче става така, че данните върху опаковката, особено тези, които касаят състава и хранителните стойности, са трудни за разбиранеот хората, които нямат специфични познания в областта на храненето.

Опаковката, обозначена по системата Nutri-Score, е много полезна за ефективния хранителен избор. Обозначението дава задълбочена информация чрез добавянето на обща оценка на хранителната стойност на продукта – достатъчен е един бърз поглед, за да се прецени дали продуктите от дадена категория трябва да попаднат в нашата пазарска кошница. Проучванията на потребителското мнение показват, че Nutri-Score е разбираема за потребителите и може да окаже позитивно влияние върху тяхното покупателно решение.

Системата Nutri-Score е оценена като най-добрата сред подобните на пазара – предоставя на потребителите информация, която е резултат от научни изследвания, обективна е и е оценена положително от организациите, формиращи мнението, научната общност и от самитепотребители в различни държави. Отличава се с четири основни аспекта, а именно:

КОМПЛЕКСНА:системата N-S оценява продукта като цяло, а не отделните индивидуални съставки. Съставките се оценяват комплексно, а общата им оценка е надлежно обозначена.

ОБЕКТИВНА: Nutri-Score се базира на 100 g или 100 ml от продукта, а не на порция, както е при другите системи. Това означава, че системата Nutri-Score оценява винаги едно и също количество продукт. Благодарение на това е възможно да се направи директно сравнение на продуктите един с друг.

НАДЕЖДНА: Системата N-S е разработена от екип от учени – специалисти по хранителна епидемиология.Системата N-S е получила положителна оценка и се подкрепя от неправителствени потребителски организации (като например Европейската организация на потребителите BEUC и FoodWatch, Системата N-S е подкрепяна и от СЗО за Европа. СЗО призна Nutri-Score за един от най-важните елементи от стратегията за борба със заболяванията, свързани с храненето, който помага на потребителите да вземат информирани решения относно хранителната стойност на своите покупки.

РАЗБИРАЕМА:Цветовата скала е проста и помага за бързото вземане на решения за покупки. Потребителят разбира по-добре един, отколкото няколко цвята.

Проучванията на потребителското мнение показаха, че в сравнение с другите системи Nutri-Score е най-разбираема за потребителите и помага най-много при избора на стойностни продукти. За разлика от другите системи, Nutri-Score оценява всички съставки на продукта като цяло, а не всяка поотделно. Nutri-Score предоставя задълбочена информация, добавяйки обща оценка на хранителната стойност на продукта. Маркировката представлява готова интерпретация на информацията върху етикета, а не нейно повторение под друга форма, както е при останалите системи. Освен това системата Nutri-Score се изчислява на базата на 100 г или 100 мл продукт, а не за порция. Това означава, чеоценяваме винаги едно и също количество продукт и благодарение на това има възможност за директно сравняване на продуктите един с друг.

Нещо повече, Nutri-Score насърчава положителната визия за храненето. Базира се на балансиране на хранителните стойности: ограничаване на хранителните съставки с ниска хранителна стойност и поощряването към консумация на колкото се може повече полезни съставки. Тази особеност също отличава Nutri-Score от останалите системи, които посочват само ограничаване на консумацията на отделните съставки. А именно балансираният хранителен режим е ключът към здравословния начин на живот.

Проучванията на потребителското мнение:

https://archpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13690-020-00416-z

Вярваме, че останалите производители в България ще ни последват и също ще въведат това обозначение върху своите продукти. По наше мнение и по мнение на експертите, Nutri-Score е най-доброто и най-простото решение. Това е система, която се препоръчва от неправителствени потребителски организации, Международната здравна организация (СЗО Европа).